ماهی‌ها، جز دسته آبزیان قرار دارند و در آب‌های شور و شیرین زندگی می‌کنند. 

ابعاد و اندازه آن‌ها متفاوت است و از چند گرم تا چندین تن وزن دارند. برخی از آن‌ها گیاهخوار و برخی دیگر گوشتخوار هستند. به جز یک گونه ماهی به نام اوپا که خونگرم است و بقیه ماهی‌ها خونسرد هستند.

در این مطلب، ما 10 تا از سریعترین ماهی‌های جهان را معرفی خواهیم کرد و نام علمی و محل زندگی هر یک را ذکرمی‌کنیم.

آب یکی از سخت‌ترین زیستگاه‌های کره زمین است. بیش از 230،000 گونه آبزی تا کنون ثبت شده است و ماهی یکی از گونه‌های حیوانات آبزی به شمار می‌آید.

ماهی‌ها از صدا به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط بین خود استفاده می‌کنند که این عمل به دلیل تغذیه، مبارزه یا خواستگاری انجام می‌شود.

 ۱۱۷۳ گونه ماهی در فهرست قرمز IUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) وجود دارد که به گفته کارشناسان، (IUCN) یک شاخص حياتی از سلامت تنوع زيستی در جهان است. نسل آن‌ها در حال انقراض است و غالبا گونه‌های کمیابی هستند.

۱۰ عدد از سریعترین ماهی‌ها در جهان

یوزپلنگ سریعترین حیوان روی زمین است. کرکس گریفون پرنده‌ای است که در آسمان بیشترین اوج را می‌گیرد. اکنون10 ماهی برتر جهان را از نظر سرعت بررسی می‌کنیم.

1- پرواز ماهی

نام علمی: Atheriniformes 

سرعت شنا :۵۰تا 56 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: آب‌های نیمه گرمسیری اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام

2- شمشیر ماهی

نام علمی: Xiphias gladiu 

سرعت شنا: ۵۵ تا 64 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: مناطق گرمسیر و معتدل اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام و اقیانوس هند

3- ماهی استخوانی

 

نام علمی: Albula vulpes

سرعت شنا: ۶۰ تا 69 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: آب‌های گرمسیری

4- کوسه آبی

نام علمی: Prionace glauca 

سرعت شنا: ۵۹ تا 69 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: اقیانوس‌های معتدل و گرمسیری

5- ماهی تن آبی اقیانوس اطلس

نام علمی: Thunnus thynnus 

سرعت شنا : ۶۰  تا 70 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: اقیانوس اطلس غربی و شرقی، دریای مدیترانه

6- کوسه ماکو

نام علمی: Isurus oxyrinchus 

سرعت شنا: 60  تا 74 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت :آب‌های گرمسیری تا معتدل در سراسر جهان

7- وهو

نام علمی: Acanthocybium solandri

سرعت شنا: ۶۰ تا 78 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: آب‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در سراسر جهان

8- مارلین راه راه

نام علمی: Kajikia audax 

سرعت شنا: ۶۰ تا 80 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: مناطق گرمسیری و معتدل اقیانوس هند و اقیانوس آرام

9- ماهی دریایی

نام علمی: Istiophorus 

سرعت شنا: ۱۰۰ تا 110 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: اقیانوس های هند و آرام

10- مارلین سیاه

نام علمی: Istiompax indica 

سرعت شنا: ۱۰۵ تا129 کیلومتر بر ساعت

منطقه سکونت: سواحل اقیانوس آرام و هند، به ویژه آب‌های شرق چین و دریاهای مرجانی

برچسب ها
نوشته های مرتبط