کلینیک دامپزشکی در اصفهان  از تیم حرفه‌ای و متخصص برای خدمات رسانی به حیوانات خانگی تشکیل شده است. در این کلینیک خدمات گسترده‌ای ارائه می‌گردد. این خدمات عبارتند از:

۱-برخورداری از تیم دامپزشک حرفه‌ای 

۲-بهره مندی از مرکز تخصصی جراحی حیوانات 

۳-مجهز به کلیه امکانات سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتالی حیوانات خانگی

۴-امکان صدور شناسنامه، گواهی سلامت و گواهی خروج از کشور

۵-آزمایشگاه تخصصی خون شناسی

۶-آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی

۷-آزمایشگاه تخصصی هورمون شناسی

۸-عقیم سازی حیوانات 

۹-واکسینه کردن حیوانات خانگی

۱۰-فروش لوازم بهداشتی، غذایی و مراقبتی از حیوانات

۱۱-تیم مشاوره برای ارائه مشاوره در زمینه نگهداری و مراقبت از حیوانات

۱۲-برگزاری دوره‌های تربیت حیوانات

۱۳-مانتیتورینگ و اتوسکوپ قلب

۱۴-دندانپزشکی

۱۵-کاشت میکرو چیپ

۱۶-ابزار درمانی برای حیوانات اگزوتیک

۱۷-برخورداری از فضای آزاد برای تحرک سگ و گربه

۱۸-جراحی بافت نرم، ارتوپد و عمل زیبایی زیر نظر جراحان متخصص

۱۹-معاینات دوره‌ای

۲۰-اصلاح و شست و شو توسط آرایشگر مخصوص

۲۱-بستری و پانسیون در فضای اختصاصی

کلینیک مرتبط